Smokythek

Smokythek is een toestel voor de diefstalvrije verkoop van voornamelijk rookwaren, doch dewelke eveneens kan gebruikt worden voor de diefstalvrije verkoop van andere gevoelige artikelen zoals scheermesjes en batterijen. Sinds zijn lancering, in 1995, werden door Conway reeds meer dan 2.500 toestellen in de markt geplaatst, en dit zowel bij belangrijke food-ketens als bij individuele verkooppunten. De toestellen worden in de markt geplaatst op basis van een huur-systeem gekoppeld aan een onderhoudsovereenkomst.

Het toestel dat een capaciteit heeft van meer dan 900 pakjes (SMT 60U) biedt naast zijn belangrijkste voordeel, met name het vermijden van diefstal, volgende andere voordelen:

  • Plaatsing in een dode zone aan de kassa zonder plaatsverlies
  • Automatische First in – First out, dus geen verkoop van oude producten of oude prijs producten.
  • Uitbreiding van de verkoopsoppervlakte via het bovenopgestelde snoeprek
  • Tussenkomst in de huur mits naleven van gemaakte afspraken.

De Smokythek wordt op de markt gebracht in verschillende versies : SMT 60, SMT 60 stereo, SMT 30, SMT 30 stereo, SMT 88. In 2004 werd tevens de nieuwste variant gelanceerd, met name de Pro-Shop met keuze, reservatie en betaling tot de kassazone en aflevering van de producten na de kassazone.

Een afgeleide van het Smokythek toestel, betreft de Juniorthek, die zich voornamelijk richt op de diefstalvrije verkoop van sigaren, cigarillos en grootverpakkingen roltabak.Tevens biedt de Juniorthek een “stockageplaats” voor een 50-tal fardes sigaretten.

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij:

Contactpersoon

Conway Department Smokythek - Proshop - Towerline
00 32 3 710 04 00Opmerking Afdrukken Exporteren

Routeplanner

Bestemming: ,

Dranken

Dranken Meer details