ESF Werkbaar Werk

Conway bouwt met financiële steun van het ESF en Vlaanderen aan duurzame loopbanen en werkbaar werk voor de medewerkers. Via een competentie-, loopbaan- en rotatiebeleid wordt ingezet op duurzame tewerkstelling. Een ergonomiebeleid met oog voor preventie en toepassing moet ervoor zorgen dat medewerkers op een fysiek haalbare en veilige wijze hun werk kunnen blijven uitvoeren.