Lekkerland werkt met succes aan heroriëntering van de Groep

Uitvoering van de bedrijfsstrategie "Convenience 2020" levert eerste successen op

4. mei 2015

Nieuwe concepten, strategisch projectmanagement en groeistimulansen – in 2014 bereikte de Lekkerland Groep de eerste mijlpalen op de roadmap van zijn heroriëntering. In alle zes de landen verlengden grote klanten hun contracten met Lekkerland en belangrijke nieuwe klanten besloten voor de experts in ‘on-the-go’-consumptie te kiezen. De maatregelen met betrekking tot de heroriëntering die in alle sectoren van de Lekkerland Groep zijn genomen, beginnen reeds een invloed uit te oefenen: in totaliteit wist de groep de omzet met 294,5 miljoen euro te verhogen tot 11 984,9 miljoen euro (1) op een markt die deels verzwakt en waarop zware concurrentie heerst. De brutowinst nam met 24,8 miljoen euro toe tot 572,0 miljoen euro. De winst vóór belastingen steeg met in totaal 4,4 miljoen euro tot 43,3 miljoen euro. “Dit resultaat toont aan dat onze strategie werkt,” verklaarde Michael Hoffmann, Chief Executive Officer (CEO) van de Lekkerland Groep. “Met “Convenience 2020” zitten wij op de juiste weg en stellen wij het huidige en toekomstige succes van Lekkerland veilig.”

In 2014 was de invoering van de multitemperatuurlogistiek in Zwitserland en Oostenrijk van strategisch belang. Daarmee werd de introductie van deze innovatieve logistieke oplossing binnen de hele groep afgerond. Het succes van deze maatregelen werd al zeer snel duidelijk: beide landen wisten de oliemaatschappijen ervan te overtuigen om in de toekomst nog meer producten in te kopen bij Lekkerland, inclusief ons assortiment diepgevroren producten. Het bestendig uitbouwen van de concepten inzake food service stond eveneens op de agenda van de strategie “Convenience 2020”. Consumenten kopen steeds vaker verse producten terwijl zij onderweg zijn. Trends toepassen om nieuwe concepten tot stand te brengen behoort eveneens tot het programma van de bedrijfsstrategie bij Lekkerland. Deze aanpak vormt het uitgangspunt voor onze acties. Zo werden in 2014 nieuwe koffie- en bistromodules geïntroduceerd in Duitsland en Nederland. “Wij streven ernaar onze klanten – de shopuitbaters – succesvol te maken door middel van nieuwe ideeën en aanbiedingen. Daarom concentreren wij ons voortdurend op hun noden,” verklaarde Michael Hoffmann de visie van de Lekkerland Groep.

Terzelfder tijd bevindt Lekkerland zich nog in de beginfase van een uitdagend veranderingsproces. “In een aantal landen, bovenal in Duitsland, zijn wij bijzonder hard aan het werken om onze efficiëntie fors te verbeteren,” lichtte de CEO toe, “en de toenemende concurrentiedruk vereist aanpassingen op tal van gebieden.” In 2014 werd het resultaat negatief beïnvloed door eenmalige kosten die verband hielden met een reeks factoren. Daartoe behoorden onder meer het winstverbeteringsproject in Duitsland, het stopzetten van de automatenactiviteit in België en extra IT-kosten als gevolg van de stapsgewijze invoering van het nieuwe IT-platform ‘Become One’, dat een standaardisering van de internationale IT- en bedrijfsprocessen tot doel heeft. De bedrijfskosten stegen – ook door eenmalige negatieve invloeden – met 2,8 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. De distributiekosten namen met 7,4 miljoen euro toe en de administratieve kosten liepen op met 7,7 miljoen euro.

Segment: Duitsland verhoogt omzet met 4 procent

Opnieuw vertoonde de omzet in het segment Duitsland een positief verloop: het bleek mogelijk de opbrengsten verspreid over alle productgroepen te verhogen met 4 procent tot 7 442,9 miljoen euro in vergelijking met 2013. Dit betekende dat de onderneming 62,1 procent van de totale omzet in Duitsland genereerde. In de rest van het West-Europese segment werkte Lekkerland op het niveau van het voorgaande jaar, met een bescheiden omzetgroei van 9,3 miljoen euro (0,2 procent). De ontwikkeling in Spanje was bijzonder positief met een omzettoename van 12,4 procent, terwijl een stijging met 5,3 procent in Zwitserland evenzeer bevredigend was.

Positieve ontwikkeling in alle productassortimenten

De drie productassortimenten van Lekkerland – “rookwaren”, “food/non-food” en “provisies op elektronische waarde (e-va)/ diverse producten” wijzen allemaal op een positief omzetverloop. De productgroep van de rookwaren steeg met 2,3 procent tot 9 553,2 miljoen euro. Hier speelde de marktontwikkeling in Duitsland een belangrijke rol: ondanks een daling in de unit sales, nam de opbrengst voor het productassortiment van de rookwaren toe met 4,5 procent tot 6 153,0 miljoen. Daarenboven bleef Lekkerland in zijn core business in Duitsland aan marktaandeel winnen. Ook België heeft een positief profiel met een omzetstijging van 51,2 miljoen euro (zonder de automatenactiviteiten).

In de productgroep food / non-food realiseerde de Lekkerland Groep een totale omzetgroei van 3,2 procent. Terwijl Oostenrijk en België een stabiele opbrengst rapporteerden, deden de andere landen hun omzet stijgen. Spanje behaalde het hoogste succespercentage met een omzettoename van 13,5 procent, gevolgd door Zwitserland met 5,9 procent en Nederland met 1,8 procent. De ontwikkelingen in Spanje zijn hoofdzakelijk gericht op het uitbreiden van de bestaande klantenrelaties en op het aantrekken van nieuwe klanten.

Vergeleken met het voorgaande jaar boekte de Lekkerland Groep een omzetstijging voor provisies op elektronische waarde (e-va) / diverse producten van 5,3 procent tot 105,8 miljoen euro (2). Het Duitse segment droeg in hoge mate bij tot dit succes met een omzetstijging van 7,5 pro-cent tot 67,0 miljoen euro.

Lichte verschuiving in omzetaandeel voor de verkoop-kanalen

In 2014 kende de omzet van het verkoopkanaal van de systeemklanten een erg positief verloop met een stijging van 6,8 procent tot 3 862,3 miljoen euro. Dit werd weerspiegeld in de Duitse en West-Europese segmenten en was grotendeels het resultaat van de doelgerichte uitbreiding van de bestaande handelsrelaties. Ook het verkoopkanaal van de benzinestations vertoonde een positieve ontwikkeling, met een omzetstijging van 3,5 procent waarbij de beste prestaties in het Duitse segment en in België naar voren kwamen. Het verkoopkanaal van de regionale klanten boekte een globale omzetdaling van 7,2 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

Vooruitzichten: al onze activiteiten zijn op klanten en consumenten gericht

“In 2014 zijn wij dichter bij onze doelstelling gekomen om de geprefereerde partner te worden van de leveranciers van ‘on-the-go’-consumptie,” verklaarde Michael Hoffmann. “In de komende jaren zullen wij de heroriëntering van de bedrijvengroep verder doorzetten, de groei op lange termijn nog intensiever bevorderen en terzelfder tijd werken aan het realiseren van een meer evenwichtige kostenstructuur.” Interne processen worden geoptimaliseerd en nieuwe IT-systemen worden ingevoerd. Alle activiteiten van de Lekkerland Groep blijven evenwel sterk gericht op de wen-sen van de consumenten en de behoeften van de klanten. “In 2015 zullen wij het niveau van de dienstverlening aan onze klanten nog verder verhogen en in alle verkoopkana-len zullen wij voor alle productassortimenten op maat gemaakte oplossingen aanbieden,” voegde Michael Hoff-mann daaraan toe.

Lekkerland gaat vooruit en zal nog meer veranderingen ondergaan. De heroriëntering van Lekkerland in de loop van “Convenience 2020” zal ook op 2015 haar stempel drukken. Bijgevolg verwachten wij een stabiele prestatie voor het bedrijfsresultaat vóór eenmalige effecten. Tegelijk verwacht Lekkerland een winstdaling als gevolg van noodzakelijke herstructureringskosten.

Conway Belgium concentreert zich op uitvoering van de strategie

- Contracten met grote oliemaatschappijen verlengd

- Positieve ontwikkeling in de verkoopkanalen van de benzinestations en van de regionale klanten

In het beschouwde boekjaar voerde Conway Belgium met succes de bedrijfsstrategie “Convenience 2020” uit. De expert in ‘on-the-go’-consumptie wist de omzet met 3,9 procent te verhogen tot 1 374,8 miljoen euro. “Wij staan net aan het begin van een heroriëntering op lange termijn van de Lekkerland Groep. In 2014 bereikte Conway Belgium enkele belangrijke mijlpalen. Daarom zijn wij tevreden met het resultaat”, stelt country manager Patrick Van Vlierberghe.

De positieve ontwikkeling is voornamelijk aan twee factoren toe te schrijven: Conway Belgium overtuigde bestaande klanten uit de branche van de verkoop aan benzinestations ervan verder met hen samen te werken. De contracten met twee grote oliemaatschappijen werden verlengd. “Wij slaagden er eveneens in de omzet in de regionale klantenbranche met 68,2 miljoen euro te verhogen”, aldus Patrick Van Vlierberghe. De stijgende opbrengst vloeit vooral voort uit de uitbreiding van de handelsactiviteiten aan de grens. Daarnaast voerde Conway promotieacties en nam het maatregelen op het vlak van klantengetrouwheid die de verkoop van de Conway-klanten aanzienlijk deden groeien.

Wanneer we naar het productaanbod kijken, nam de opbrengst van Conway Belgium vooral toe bij de rookwaren. De omzet steeg met 4,5 procent tot 1 212,5 miljoen euro. Daarentegen bleef de automatensector in België er verder op achteruitgaan als gevolg van de extra heffing die in de wettelijke voorschriften is vastgelegd. Aangezien er geen mogelijkheid lijkt te zijn deze situatie om te buigen naar winst, werd eind 2014 besloten Conway Vending Services N.V. in vereffening te stellen.

“In overeenstemming met de strategie “Convenience 2020”, moeten wij ons concentreren op het versterken van de winstgevende handelsactiviteiten. Door de sterk dalende omzet en verkoopcijfers als gevolg van een aantal overheidsbeslissingen die roken in de horeca verbieden, hadden wij helaas geen andere keuze dan de verlieslatende activiteit van de verkoopautomaten stop te zetten”, legt de country manager uit. De sluiting is gepland voor 2015.

Profiel van de Lekkerland Groep

Lekkerland AG & Co. KG is de multinationale partner voor alle retailformules waarmee mensen gemakkelijk aan ‘on-the-go’-consumptie kunnen doen. Hiertoe behoren benzinestationshops, kiosken, conveniencewinkels, fastfoodketens, rookwarenzaken, voedingsretailers, drankenmarkten, grootwarenhuizen, bakkerijen en kantines. Om en bij de 100 000 klanten in zes Europese landen stellen vertrouwen in het ruime productassortiment, de flexibele logistiek en de dienstverlening-op-maat van Lekkerland. Lekkerland levert rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, dranken, elektronische waarde en nog veel meer. In het boekjaar 2014 bedroeg de omzet 12,0 miljard euro.

(1) In de omzetcijfers voor 2013 en 2014 is het Oost-Europese segment niet inbegrepen, overeenkomstig IFRS5. Tenzij anders vermeld, worden alle in dit persbericht beschreven resultaten opgegeven zonder de stilgelegde activiteiten in het Oost-Europese segment.

(2) Enkel de ontvangen provisies werden geboekt en niet de nominale waarden van de kredieten.

Lekkerland AG & Co. KG

Europaallee 57

50226 Frechen

Tel: +49 2234 1821 686

Fax: +49 2234 1821 445

www.lekkerland.com

Perscontact:

Verena Schick

E-Mail: verena.schick@lekkerland.com

Frechen, 4 mei 2015