Lekkerland Groep kijkt terug op een succesvol 2016

Stijging van de omzet, de brutowinst en het bedrijfsresultaat vóór financiële resultaten

4. mei 2017

• Belangrijke contracten verlengd en nieuwe contracten afgesloten

• Nieuwe oplossingen voor shops gelanceerd

• Sterkere focus op de behoeften van klanten en eindconsumenten

De Lekkerland Groep blikt terug op een gevarieerd en succesvol 2016. De maatregelen die de voorgaande jaren in het kader van de Lekkerland bedrijfsstrategie werden ingevoerd laten positieve effecten zien: de Lekkerland Groep slaagde erin de omzet met 4,2 procent te doen stijgen tot 13 miljard euro in een marktsituatie die nog steeds zeer dynamisch en competitief is. De brutomarge nam met 24,7 miljoen euro toe tot 620,5 miljoen euro. Als gevolg van bedrijfsuitbreidingen en extra optimaliseringen van de kostenstructuur steeg het bedrijfsresultaat vóór financiële resultaten met 28 procent (18,9 miljoen euro) tot 85,4 miljoen euro. “Over het geheel genomen bevindt Lekkerland zich in een goede positie, zoals blijkt uit de resultaten van het voorbije boekjaar,” vatte Patrick Steppe, voorzitter van de Management Board (CEO) van de Lekkerland Groep, samen.

Omzetgroei op alle rapportageniveaus

In het boekjaar 2016 leverden alle segmenten betere prestaties: vergeleken met vorig jaar steeg de omzet in het segment Duitsland met 0,7 procent tot 7 736,9 miljoen euro. De rest van het West-Europese segment liet zelfs een nog grotere stijging noteren van 9,7 procent tot 5 265,7 miljoen euro, vooral als gevolg van een overname in Zwitserland.

Alle drie de productassortimenten van Lekkerland lieten een positieve omzetontwikkeling optekenen. De productgroep van de rookwaren kende een stijging met 4,7 procent tot 10 405,6 miljoen euro. De omzet in de hogere marge productgroep food / non-food nam met 1,9 procent toe tot 2 480,3 miljoen euro, en de Lekkerland Groep wist de omzet in de productgroep provisies op elektronische waarde (e-va) / diverse producten te verhogen met 5,0 procent tot 116,7 miljoen euro (1).

Bij een verdeling volgens de verkoopkanalen werden de volgende resultaten behaald: de omzet voor het verkoopkanaal van de systeemklanten kende de sterkste groei met 7,6 procent tot 4 423,2 miljoen euro. Intussen nam het verkoopkanaal van de regionale klanten met 4,4 procent toe tot 2 088,3 miljoen euro en steeg het verkoopkanaal van de benzinestations met 1,9 procent tot 6 491,1 miljoen euro.

Oplossingen voor shops uitgebreid

In 2016 maakte Lekkerland goede vorderingen met betrekking tot zijn nagestreefde doel om de ‘360 graden’-aanbieder van oplossingen voor zijn klanten te worden. Onder 360 graden verstaat Lekkerland bijvoorbeeld het aanbieden van uitgebreide consultancy, individuele logistieke oplossingen en shopconcepten op maat. “Een be-langrijke mijlpaal op dit gebied was de opening van de eerste twee testwinkels voor het ‘Frischwerk’-shopconcept in Duitsland,” verklaarde Patrick Steppe. Ook in andere landen waar de Groep actief is werden nog steeds concepten voor foodservice gelanceerd of gecreëerd.

Klanten stellen de oplossingsgerichte deskundigheid van Lekkerland op prijs

De activiteiten van Lekkerland worden goed onthaald en dit blijkt uit de vele langdurige klantenrelaties. Ook in 2016 wist Lekkerland een groot aantal contracten te verlengen en konden nieuwe klanten worden verworven. Zeer belangrijk was de uitbreiding van de raamovereenkomst met oliemultinational Shell op internationaal niveau. Ons aanbod imponeerde ook andere petroleummaatschappijen zoals Eni in Oostenrijk en exploitanten van Quick Service restaurants in Spanje, alsook kleinere middelgrote ondernemingen, kiosken en conveniencewinkels.

Interne ontwikkeling voortgezet

In 2016 bleef Lekkerland de interne transformatie verder doorvoeren. Na intensieve voorbereidingen was Zwitserland de eerste operationele nationale vestiging om begin 2017 “Become One” met succes toe te passen. Het gaat hierbij om een systeemplatform bedoeld om uniforme bedrijfs- en IT-processen aan te bieden binnen de hele Groep. Andere nationale vestigingen zullen volgen. “Wij streven ernaar onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen en hen een perfecte klantervaring te bieden,” aldus Patrick Steppe. “Wij stemmen onze interne processen af op het behalen van dat doel.”

Het klantenbestand van Contadis overnemen was nog een belangrijke strategische mijlpaal voor Lekkerland Zwitserland. In Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk werd consequent – en met succes - werk gemaakt van de programma’s om de groei te stimuleren en de rentabiliteit te verhogen.

Op logistiek vlak nam Lekkerland een optimale strategische positie voor de toekomst in door het vijfde full-range logistieke centrum in Mannheim te openen en het diepvriesmagazijn in het Spaanse Quer uit te breiden.

Bedrijfsstrategie wordt in de loop van 2017 verder uitgewerkt

In 2016 bekrachtigde de Management Board de algemene strategische koers van het bedrijf. “Doordat de markt verandert zullen wij evenwel nieuwe aandachtspunten vastleggen: focus op de klant – wij zullen onze aandacht op dat principe toespitsen. Wij zullen ons ook steeds intensiever richten op de behoeften van de klanten,” legde Patrick Steppe uit. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan de verdere uitbouw van de bedrijfsstrategie.

“Retail Enablement” zal hier het aandachtspunt zijn. In de toekomst wil Lekkerland meer oplossingen aanreiken waarmee klanten de concurrentie vóór kunnen blijven. Het is de bedoeling shops nog aantrekkelijker te maken voor klanten. “Dit betekent dat wij ons zullen blijven concentreren op oplossingen waarmee shopuitbaters een winstgevende groei kunnen verwezenlijken,” stelde Patrick Steppe. De digitalisering zal nog zo een toekomstig aandachtspunt vormen. Daarenboven zullen de klantgerichte interne transformatie van het bedrijf en de verbetering van onze bedrijfsprocessen en -structuren een belangrijke rol spelen in het boekjaar 2017.

Voorzichtig optimistische prognose

2017 zal in aanzienlijke mate gekenmerkt worden door verschillende invloeden die een globale impact zullen uitoefenen. Daartoe behoren de tendens tot een krimpend marktvolume voor rookwaren in de kernmarkten en de afbouw van de zakelijke relaties met een grote klant in Duitsland. In tegenstelling hiermee creëren groei-initiatieven en transformatieprogramma’s positieve effecten. Tegen deze achtergrond verwacht Lekkerland dat de inkomsten en het bedrijfsresultaat vóór financiële resultaten op het niveau van vorig jaar zullen liggen.

(1) Enkel de ontvangen provisies en niet de nominale waarden van de kredieten werden geboekt

Profiel van de Lekkerland Groep

Lekkerland AG & Co. KG is de multinationale partner voor alle retailformules waarmee mensen gemakkelijk aan ‘on-the-go’-consumptie kunnen doen. Hiertoe behoren benzinestation shops, kiosken, conveniencewinkels, fastfoodketens, rookwarenzaken, voedingsretailers, drankenhandels, grootwarenhuizen, bakkerijen en kantines. Klanten met ongeveer 90 000 verkooppunten in zes Europese landen stellen vertrouwen in het ruime productassortiment, de flexibele logistiek en de dienstverlening-op-maat van Lekkerland. Lekkerland levert rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, dranken, elektronische waarde en nog veel meer. In het boekjaar 2016 bedroeg de omzet 13 miljard euro.

Lekkerland AG & Co. KG

Europaallee 57

50226 Frechen

Germany

Tel: +49 2234 1821-184

Fax: +49 2234 1821-445

www.lekkerland.com

Perscontact: Janine Hoffe

Email: janine.hoffe@lekkerland.com

Frechen, 4 mei 2017