Samen onderweg naar duurzaamheid

Samen onderweg naar duurzaamheid

Met dit statement bundelt Conway alle huidige en toekomstige initiatieven rond duurzaamheid. We willen als bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen en de impact die we hebben op ESG thema’s (Environmental, Social & Governance) stap voor stap verminderen.

Samen stap voor stap

Duurzaamheid is voor ons een traject waarin we stap voor stap thema’s aanpakken. De wereld blijft evolueren en wij willen hierin mee bewegen. We willen nu en in de toekomst bezig zijn met de impact die we hebben op mens, dier en planeet.

We gaan dit samen doen met onze collega’s van Lekkerland Nederland en samen met al onze medewerkers. We willen zoveel mogelijk collega’s bewust en betrokken maken om zich in te zetten voor meer duurzaamheid, zowel op het werk als thuis.

Als grossier zijn we een tussenpartij tussen fabrikant en winkelpunt & consument. Alle partijen in de keten moeten de krachten bundelen en dit samen vastpakken. Conway wil in de keten haar rol en verantwoordelijkheid nemen en onze impact verminderen. Als ‘Your most convenient partner’ willen wij ook onze samenwerkingspartners helpen om hun doelstellingen te realiseren.

Vooronderzoek

We zijn ons traject gestart met een grootschalig onderzoek bij onze klanten, fabrikanten en medewerkers. Dit heeft geresulteerd in een materialiteitsanalyse, een veel gebruikte methode binnen duurzaamheidsprojecten. Het toont op welke ESG-thema’s je als bedrijf met jouw specifieke activiteiten het meeste impact hebt.

7 Thema’s met impact

We gaan aan de slag met de onderwerpen waarop wij zelf de meeste impact hebben. Thema’s waarop we effectief vooruitgang moeten en kunnen maken.

Dit zijn in totaal 7 thema’s waarvan de eerste 4 gerelateerd zijn aan het milieu. De andere 3 thema’s gaan over sociale aspecten. Daarnaast hebben we een governance-luik opgezet dat zorgt voor een goede structuur en beleid op dit thema.

Aan de slag

Onze volgende stap is concrete doelstellingen en KPI’s bepalen. Daarna maken we een concreet actieplan om deze doelstellingen stap voor stap te realiseren.

Zo zijn we:

Samen onderweg naar duurzaamheid