Data Analist

Data Analist

Functieomschrijving

Als Data Analist verzamel en controleer je gegevens om deze vervolgens te verwerken tot informatie/rapporteringen, dit voor klanten, leveranciers en voor collega’s binnen Conway.

Ook het analyseren van de uit data verkregen informatie horen bij de werkzaamheden van de data analist. De datagegevens die worden verwerkt door een data analist kunnen zowel van binnen het bedrijf afkomstig zijn (bijvoorbeeld financiële gegevens) of daarbuiten (bijvoorbeeld data uit externe onderzoeken).

Je richt je vooral op de data collectie, manipulatie, analyse en rapporteringen.

Je bent tevens verantwoordelijk voor:

 • Beheren van de algemene mailbox van de datacell.
 • Het opmaken van periodieke rapporteringen, zowel intern als extern (klanten en leveranciers);
 • Het ondersteunen van andere afdelingen bij dataverwerking;
 • Verzamelen en ordenen van relevante data;
 • Controleren van data op correctheid;
 • Voorbereiden van onderzoeken;
 • Verrichten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
 • Ontwikkelen van datamodellen;
 • Opstellen van rapportages, al dan niet met aanbevelingen.

Vereisten

Technische Skills

 • Je communiceert vlot in het Nederlands. Om goed samen te werken met al je collega’s en partners is (basis)kennis van het Frans wel vereist. 
 • Je bent een expert in Excel (Power Query) en kennis van PowerBI is een grote troef;
 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen. Je maakt kwalitatieve analyses en met je kritische ingesteldheid onderscheid je snel de hoofdzaken van de bijzaken.
 • Technologieën veranderen snel: de capaciteit om makkelijk met nieuwe software te werken is een plus.

Persoonlijkheid skills

 • Zelfstandigheid, initiatief nemen en vindingrijkheid bij het oplossen van problemen.
 • Oplettendheid en nauwkeurigheid m.b.t. het verwerken, analyseren en interpreteren van gegevens.
 • Ordelijkheid en systematiek.
 • Geduld en doorzettingsvermogen.
 • Integriteit en betrouwbaarheid vanwege het inzicht in vertrouwelijke en financiële informatie over de organisatie.
 • Prestatiemotivatie, passie en inzet.