Lekkerland groep positioneert zich voor de toekomst

3. mei 2016

De Lekkerland Groep mag terugblikken op een bevredigend 2015. De doelgerichte uitvoering van de strategie ‘Convenience 2020’ werpt vruchten af: in een moeilijke marktsituatie die wordt gekenmerkt door een forse concurrentie steeg de omzet van de Lekkerland Groep met 4,2 procent tot 12 484,4 miljoen euro. De brutomarge steeg met 23,8 miljoen euro tot 595,8 miljoen euro. Ondanks buitengewone uitgaven in het kader van de uitvoering van de strategie kon de EBIT dankzij de verdere optimalisering van de kostenstructuur met 12,9 miljoen euro worden verbeterd tot 66,5 miljoen euro. “De bedrijfsresultaten voor 2015 bevestigen dat wij op de goede weg zijn en de eerste successen worden geboekt,” verklaarde Michael Hoffmann, Chief Executive Officer van de Lekkerland Groep. “Wij vrijwaren het huidige en toekomstige succes van Lekkerland door middel van ‘Convenience 2020’ en daardoor wordt ook het blijvend succes van onze klanten gegarandeerd.”

Lekkerland wist in alle landen de klantenrelaties met succes verder uit te bouwen. Tegen die achtergrond was vooral het binnenhalen van Starbucks als klant opmerkelijk, als de eerste grote internationale Quick Service restaurantketen in Duitsland. Daarenboven werden tal van contracten met bestaande klanten verlengd, zoals met Westfalen Group in Duitsland of met Zena Group, een toonaangevende restaurantketen in Spanje. In Zwitserland werd het klantenbestand aanzienlijk uitgebreid door de overname van concurrent Contadis waartoe het voorgaande jaar de aanzet werd gegeven en die intussen is afgerond.

Gamma van dienstenpakketten verder uitgebreid

Lekkerland blijft intensief verder werken aan de visie om uit te groeien tot de aanbieder van holistische full-service-concepten voor alle kanalen in de ‘on-the-go’-consumptie. Ook in 2015 werden tal van diensten opgezet en uitgebreid om aan de veranderende behoeften van de klanten te blijven voldoen. Daartoe behoren bijvoorbeeld een “360 graden fitnesstest” voor shops, nieuwe koffie- en bistroconcepten, verbeterde functionaliteiten van de webshops, het SO/OK huismerkconcept en nieuwe, innovatieve e-value producten. “Bij alle activiteiten die wij ondernemen richten wij ons steeds voluit op de uitdagingen waarmee onze klanten, de shopuitbaters, worden geconfronteerd. Wij streven ernaar de best mogelijke manier te vinden om die uitdagingen om te zetten in nieuwe en succesvolle producten en concepten,” aldus Michael Hoffmann.

De heroriëntering van Lekkerland die in de loop van de voorbije jaren werd aangevat, is in alle afdelingen van de onderneming voelbaar. Er werd verder geïnvesteerd in logistiek, waarbij een nieuw magazijn wordt gebouwd in Duitsland en een in Spanje. Wij boekten ook vooruitgang in de harmonisatie van de IT- en bedrijfsprocessen doorheen de hele groep. “Bovendien willen wij ook de kansen die voortkomen uit veranderingen in de markt en uit de toenemende digitalisering nog beter benutten,” voegde Michael Hoffmann hieraan toe. “In 2015 hebben wij daartoe de best mogelijke structuur en omstandigheden gecreëerd. Transformatieprogramma’s, die al met succes lopen in Duitsland en Nederland, staan nu gepland voor België en Oostenrijk. Ze gaan in 2016 van start. De strategische maatregelen werden afgerond met de invoering van een nieuwe managementstructuur in Duitsland die is ontworpen om tot meer flexibiliteit en wendbaarheid te leiden.

Alle segmenten kunnen omzet verhogen

In het segment Duitsland steeg de omzet opnieuw. Vergeleken met 2014 namen de opbrengsten met 3,2 procent toe tot 7 682,9 miljoen euro. In de rest van het West-Europese segment groeide de omzet zelfs nog sterker met een stijging van 5,7 procent tot 4 801,5 miljoen euro.

Ook de drie productassortimenten van Lekkerland – rookwaren, food/non-food en provisies op elektronische waarde (e-va)/ diverse producten - wisten allemaal hogere opbrengsten te verwezenlijken. De productgroep van de rookwaren steeg met 4,0 procent tot 9 939,7 miljoen euro, de omzet in de hogere marge productgroep food / non-food nam met 4,6 procent toe tot 2 433,5 miljoen euro, en de Lekkerland Groep kon de omzet in de productgroep provisies op elektronische waarde (e-va) / diverse producten verhogen met 5,1 procent tot 111,2 miljoen euro (1).

Over het geheel genomen vertoonde het kanaal van de systeemklanten in 2015 een onevenredige omzetgroei met een stijging van 6,5 procent tot 4 112,6 miljoen euro. Het verkoopkanaal van de benzinestations nam evenredig met de algemene omzetstijging toe met 4,2 procent tot 6 372,2 miljoen euro, terwijl het kanaal van de regionale klanten met een omzet van 1 999,6 miljoen euro stagneerde in vergelijking met het voorgaande jaar.

Vooruitzichten: verdere winstgevende groei

“In 2015 zijn wij aanzienlijk dichter bij onze doelstelling gekomen om de geprefereerde partner te zijn voor alle aspecten van de convenience business,” lichtte Michael Hoffmann toe. “Daardoor kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoetzien en zullen wij onze routekaart voor de heroriëntering consequent blijven volgen.” Het platform daartoe wordt gevormd door een duurzame groei die tegelijk gepaard gaat met een kostenvermindering. Onze activiteiten zijn steeds gericht op de verwachtingen van de klanten en de behoeften van de consumenten. “In iedere nationale vestiging hebben wij maatregelen ingevoerd om te garanderen dat onze klanten in de toekomst van een maximale en snelle ondersteuning blijven genieten,” voegde Michael Hoffmann hieraan toe. Dat omvat bijvoorbeeld ook een holistisch project voor de toekomst van de benzinestation shops.

De op gang gebrachte transformatie zal ook in het huidige jaar een sleutelrol spelen voor Lekkerland. In vergelijking met het boekjaar 2015 verwacht Lekkerland een lichte stijging van de omzet en de brutomarge voor het boekjaar 2016. Als gevolg van de aangevatte uitvoering van het veranderingsprogramma wordt ook een verdere gematigde stijging van de EBIT en EBITDA verwacht.

Profiel van de Lekkerland Groep

Lekkerland AG & Co. KG is de multinationale partner voor alle retailformules waarmee mensen gemakkelijk aan ‘on-the-go’-consumptie kunnen doen. Hiertoe behoren benzinestation shops, kiosken, conveniencewinkels, fastfoodketens, rookwarenzaken, voedingsretailers, drankenmarkten, grootwarenhuizen, bakkerijen en kantines. Klanten met meer dan 90.000 verkooppunten in zes Europese landen stellen vertrouwen in het ruime productassortiment, de flexibele logistiek en de dienstverlening-op-maat van Lekkerland. Lekkerland levert rookwaren, food-to-go, non-foodproducten, dranken, elektronische waarde en nog veel meer. In het boekjaar 2015 bedroeg de omzet 12,5 miljard euro.

Omzet Conway België stijgt alweer

Contracten afgesloten met nieuwe en bestaande klanten

Transformatieprogramma zal tot verdere verbeteringen leiden

In het beschouwde boekjaar bleef Conway België op een winstgevend groeipad. De expert in ‘on-the-go’-consumptie kon de omzet met 2,5 procent doen stijgen tot 1 409,4 miljoen euro. De verkoop van rookwaren nam toe met 33,7 miljoen euro. Op de markt in haar totaliteit nam de omzet met ongeveer 7,9 procent af, terwijl Conway de daling wist te beperken tot 0,9 procent, ondanks het feit dat de automaten business in België in de loop van 2015 werd opgedoekt. Op het gebied van het food/non-food productassortiment bleven de opbrengsten in België constant, terwijl de omzet bij de elektronische waarde (e-va) / diverse producten met 0,9 miljoen euro steeg.

“Wij zijn erin geslaagd te groeien binnen een sterk concurrerende markt en daarom zijn wij bijzonder tevreden met de financiële resultaten voor 2015”, aldus Country manager Patrick Van Vlierberghe. “Wij beseffen daarbij maar al te goed dat wij net aan het begin staan van een heroriëntering op lange termijn.” Tijdens de uitvoering van de bedrijfsstrategie “Convenience 2020” werd een transformatieprogramma uitgewerkt voor België om de groei verder te stimuleren en de kosten te verminderen – gelijklopend met de activiteiten in andere landen van de Lekkerland Groep.

In 2015 overtuigde Conway België nieuwe en bestaande klanten om met hen samen te werken. Zo werd een grote bioscoopketen binnengehaald als nieuwe klant en werd het contract met een uitbater van recreatieparken verlengd. “Ook dit keer slaagden wij er opnieuw in de omzet in de regionale klantenbranche te verhogen”, aldus Patrick Van Vlierberghe. De stijgende opbrengst vloeit vooral voort uit de uitbreiding van de handelsactiviteiten aan de grens, aangezien het prijsniveau in België lager ligt dan in de buurlanden. Daarnaast was de petroleummaatschappij G&V de eerste om het nieuwe huislabelconcept SO/OK te testen. Dankzij het enorme succes ervan zal het concept in het lopende boekjaar verder uitgebouwd worden.

“In het lopende jaar zullen wij ons verder concentreren op de winstgevende bedrijfsactiviteiten met groeimogelijkheden”, voegt Patrick Van Vlierberghe hieraan toe. Het boekjaar 2016 begon alvast veelbelovend: Conway Belgium wist alle contracten te verlengen die eind 2015 het voorwerp waren van een aanbestedingsprocedure.

(1) Enkel de ontvangen provisies en niet de nominale waarden van de kredieten werden geboekt.

Uw contactpersoon

Janine Hoffe
+49 2234 1821-184
+49 2234 1821-445
janine.hoffe(at)lekkerland.com

Lekkerland AG & Co. KG
Europaallee 57
50226 Frechen

Opmerking Afdrukken Exporteren